Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

unique-wm
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista viacharminggirl charminggirl
unique-wm
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viafreeway freeway
unique-wm
Jeśli jest wszystkim, czym powinna być dla Ciebie miłość, zostań. Ale jeśli nie jest... Jeśli w Twojej duszy istnieje choćby jedna cząstka zwątpienia - uciekaj.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viajesuismadeleine jesuismadeleine
unique-wm
unique-wm
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viakrolfasolek krolfasolek
unique-wm

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Reposted fromendlessmemories endlessmemories viapikkumyy pikkumyy
unique-wm
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viahisteryczna histeryczna
unique-wm
unique-wm
1953 1bf9 500
Reposted fromsavatage savatage
unique-wm
7141 2133
Reposted fromwentyl wentyl viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
unique-wm
1958 2065
Reposted fromloveandsex loveandsex viakittylitter kittylitter
unique-wm
0065 b774 500
unique-wm
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadriannak adriannak
2849 dd85
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaadriannak adriannak
unique-wm
5555 d1e6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
unique-wm
2044 fb78 500
Reposted fromsavatage savatage

March 21 2018

unique-wm
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaadlerek12 adlerek12
unique-wm
unique-wm
1637 13bf 500
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl