Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

0578 a5ac
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaAinsworthCass AinsworthCass
unique-wm
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
unique-wm
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaAinsworthCass AinsworthCass

August 14 2017

unique-wm
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaAinsworthCass AinsworthCass
unique-wm
unique-wm
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaAinsworthCass AinsworthCass
unique-wm
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaAinsworthCass AinsworthCass
unique-wm
I want to be the reason you smile after a hard day.

Unknown

(via

sensualquotes

)

Reposted fromAmericanlover Americanlover
I never think of the future - it comes soon enough.
Albert Einstein
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover

August 06 2017

unique-wm
3019 fbde 500
unique-wm
unique-wm
6915 8652
Reposted frombanitka banitka viaAinsworthCass AinsworthCass
unique-wm

August 05 2017

unique-wm
8865 42f0

4gifs:

Incoming! [video]

unique-wm
2159 fed9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
5441 45b5 500
Reposted fromamatore amatore viaBalladyna Balladyna
unique-wm
2161 567a
Reposted frompulperybka pulperybka viaBalladyna Balladyna
unique-wm
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl