Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

unique-wm
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaSkydelan Skydelan
unique-wm
0133 c6ed 500
unique-wm

May 24 2018

unique-wm
1852 23aa
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
unique-wm
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.

May 23 2018

unique-wm
6872 f44e
J. A.

May 22 2018

3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan via4777727772 4777727772
7736 cd6f
Reposted fromSkydelan Skydelan
unique-wm
3670 1ee9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiamor miamor
unique-wm
6731 2eee
0065 1453 500

chandra-pyromaster:

This is an extremely powerful image

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viascorpix scorpix
unique-wm
Hohenzollern Castle, Germany.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viascorpix scorpix
unique-wm
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
unique-wm
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
unique-wm
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola

May 21 2018

unique-wm
Reposted fromFlau Flau vialokrund2015 lokrund2015
unique-wm
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapaperman paperman

May 16 2018

unique-wm
7811 85ca 500
Reposted fromfungi fungi viaNekon Nekon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl