Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

1842 76e1
Reposted fromjohnkeats johnkeats viadivi divi
unique-wm
4039 722a
Reposted fromczinok czinok viagrete-die-rakete grete-die-rakete
unique-wm
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viamadadream madadream

December 04 2017

unique-wm
5458 7a5d 500
Reposted fromsilence89 silence89
3677 8d91 500
Reposted frombrumous brumous viakotfica kotfica
unique-wm
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viadeparter departer
unique-wm
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
unique-wm
3461 6b3d 500
Reposted frommachinae machinae viaZircon Zircon

December 03 2017

unique-wm
[...] kobiety są zawsze szczere, nawet w fałszu, bo zawsze są posłuszne jakiemuś naturalnemu uczuciu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viawarkocz warkocz
8083 d1b3 500

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viayoungie youngie
unique-wm
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
unique-wm
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
0729 bdf1 500
Reposted fromdivi divi viahelenburns helenburns
unique-wm
3906 5653 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaratek ratek
unique-wm
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viagdziejestola gdziejestola
unique-wm
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid vianoelya noelya

December 02 2017

unique-wm

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
unique-wm
unique-wm
"Nothing in the world smells as good as the person you love".
Reposted fromkotowate kotowate via12czerwca 12czerwca
unique-wm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl