Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

1265 bf2c 500

its-just-aaron:

iguanamouth:

coldfruit123:

iguanamouth:

forbidden knowledge

Can we see this frame by frame?
Please and thank you.

Yes Here Are All The Frames

THAT IS NOT WHAT WAS ASKED FOR

Reposted fromrosietherivethead rosietherivethead viafretka fretka
2018 5599

Reposted fromamatore amatore
unique-wm
9327 62a0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
unique-wm
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie
unique-wm
9795 b3b6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
unique-wm
9797 933c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

October 16 2017

unique-wm
Creative pilot
Reposted fromtgs tgs vianiklash niklash
unique-wm
3718 144d 500
Reposted fromtgs tgs
unique-wm
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky vianiklash niklash
7819 7f2e 500
Reposted fromruthieful ruthieful viaczoo czoo
unique-wm
Reposted fromgruetze gruetze vianiklash niklash
Marry someone who fall in love more each day for you
— Vitor Hugo Mota  (via sexual-passion-content)
Reposted fromAmericanlover Americanlover

October 15 2017

Tak to bywa z osobami cierpiącymi na ataki depresji. Nie jesteś w stanie ciągle się nimi przejmować. W końcu zaczynają cię drażnić.
— Harlan Coben ,,Jedyna szansa” (via bezciebienieistnieje)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakhal khal
unique-wm
śniłeś mi się.
ciekawe czy jeszcze kiedykolwiek się spotkamy.
— 21:28
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viakhal khal
unique-wm
1191 1043
Reposted fromnyaako nyaako viakhal khal
unique-wm
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakhal khal
unique-wm
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
2570 3ed0 500

thatsmoderatelyraven:

This is so awesome where is my modern day love story

Reposted fromthetwistedfaun thetwistedfaun viamehhh mehhh
unique-wm
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
unique-wm
9214 b2c7
Reposted fromcreure creure viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl