Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

unique-wm
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
unique-wm
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna vianieobecnosc nieobecnosc
unique-wm

March 10 2019

unique-wm
unique-wm
2076 5de0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
unique-wm
1171 821a
Reposted fromsavatage savatage viarocktenner rocktenner
9029 119a
unique-wm
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci. 
— Jacek Braciak
Reposted fromlovvie lovvie
unique-wm
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromlovvie lovvie

March 07 2019

unique-wm
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
unique-wm
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
unique-wm
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAmericanlover Americanlover

March 06 2019

unique-wm
8758 1445
Reposted fromsomebodytolove somebodytolove viahormeza hormeza
unique-wm
5285 d38b 500
Reposted frominto-black into-black viahormeza hormeza
unique-wm
unique-wm


Good Things
unique-wm
5327 caad 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
unique-wm
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
5485 5e95
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viahormeza hormeza
unique-wm
happy weekend!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl