Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

unique-wm
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLuukka Luukka
unique-wm
8266 1fb2
unique-wm
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viablackheartgirl blackheartgirl

July 17 2019

unique-wm
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
unique-wm
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
unique-wm
1194 0289
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
unique-wm
1537 11c3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagoodreason goodreason
unique-wm
0775 3ecf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafreska freska
unique-wm
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viabeattman beattman
unique-wm
6854 cc30 500
Reposted fromhollowhd hollowhd
unique-wm
0054 283a
Reposted fromhollowhd hollowhd
unique-wm
Reposted fromFlau Flau viagoodreason goodreason

July 06 2019

unique-wm
7608 0bec
Reposted fromEtnigos Etnigos vialokrund2015 lokrund2015
unique-wm
Reposted fromFlau Flau vialokrund2015 lokrund2015

July 04 2019

unique-wm
0003 6d39
Reposted fromEtnigos Etnigos vialokrund2015 lokrund2015

July 03 2019

unique-wm
unique-wm

June 23 2019

unique-wm
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

unique-wm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl