Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

unique-wm
4138 a47d 500
Reposted fromwyczes wyczes viaelinela elinela
unique-wm

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viaBalladyna Balladyna
unique-wm
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBalladyna Balladyna

November 04 2018

1886 8640
Reposted fromamatore amatore viaBalladyna Balladyna
unique-wm
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted frommefir mefir viaBalladyna Balladyna
unique-wm
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBalladyna Balladyna

November 01 2018

unique-wm
unique-wm

Handmade crowns by Elemental Child. [x]
Reposted fromfoxden foxden viaEviiil Eviiil
unique-wm
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viawszystkodupa wszystkodupa
unique-wm
unique-wm

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viazyrafa zyrafa
unique-wm
2801 96cc
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaBalladyna Balladyna
unique-wm
4290 4213 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaBalladyna Balladyna
unique-wm
0004 b6bc
Reposted fromipo ipo viaBalladyna Balladyna
unique-wm
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaBalladyna Balladyna
unique-wm
Reposted fromgruetze gruetze viaBalladyna Balladyna
unique-wm
5526 1124 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
unique-wm
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
unique-wm
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

October 21 2018

unique-wm
6947 28c3
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl