Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

unique-wm
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromlovvie lovvie

November 09 2019

unique-wm
unique-wm
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena viamalice malice
unique-wm
5348 c9d2 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamalice malice

November 06 2019

unique-wm
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viamalice malice

November 05 2019

unique-wm
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viaAmericanlover Americanlover
unique-wm
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachrzrzrz chrzrzrz

October 29 2019

unique-wm
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromlovvie lovvie
unique-wm
9809 4cd2 500
Reposted fromwaniliia waniliia vialovvie lovvie

October 22 2019

unique-wm

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viafrenulum frenulum
unique-wm
4573 4e81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
unique-wm

October 21 2019

unique-wm
“Nigdy” i “ zawsze” mogłyby w słowniku nie istnieć. Robią więcej szkody niż pożytku. W ogóle robią same szkody. A „ na zawsze” to jest związek wręcz przestępczy.
— Nie ma, Mariusz Szczygieł
Reposted byItIsNotMy ItIsNotMy

October 15 2019

unique-wm

October 13 2019

unique-wm
unique-wm
unique-wm
unique-wm
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viagreywolf greywolf

October 08 2019

unique-wm
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed Tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromlovvie lovvie viayouaresonaive youaresonaive
unique-wm
2541 fe1c 500
Reposted fromfiurka fiurka viauncrubed uncrubed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl