Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

unique-wm
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
unique-wm
8568 b7db 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianadelle nadelle
unique-wm
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością. 
— Znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie
unique-wm
2859 e669 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialovvie lovvie

January 08 2020

unique-wm

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.

— W.Nabokov
unique-wm

January 06 2020

unique-wm
5730 f5ba 500
Reposted fromsoftboi softboi vialovvie lovvie

November 23 2019

unique-wm
unique-wm
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
unique-wm
Reposted frombiru biru viafastjack fastjack

November 22 2019

unique-wm

November 14 2019

unique-wm
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromlovvie lovvie

November 09 2019

unique-wm
unique-wm
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena viamalice malice
unique-wm
5348 c9d2 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamalice malice

November 06 2019

unique-wm
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viamalice malice

November 05 2019

unique-wm
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viaAmericanlover Americanlover
unique-wm
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachrzrzrz chrzrzrz

October 29 2019

unique-wm
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromlovvie lovvie
unique-wm
9809 4cd2 500
Reposted fromwaniliia waniliia vialovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl