Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

unique-wm
unique-wm
Reposted fromFlau Flau

February 01 2020

unique-wm
Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted fromczekoladowa czekoladowa viamalice malice
unique-wm
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viamalice malice

January 28 2020

unique-wm
9206 2f4e
Reposted fromsoftboi softboi viapeanutbuttergirl peanutbuttergirl
unique-wm
unique-wm

January 19 2020

unique-wm
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
unique-wm
8568 b7db 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianadelle nadelle
unique-wm
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością. 
— Znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie
unique-wm
2859 e669 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialovvie lovvie

January 08 2020

unique-wm

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.

— W.Nabokov
unique-wm

January 06 2020

unique-wm
5730 f5ba 500
Reposted fromsoftboi softboi vialovvie lovvie

November 23 2019

unique-wm
unique-wm
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
unique-wm
Reposted frombiru biru viafastjack fastjack

November 22 2019

unique-wm

November 14 2019

unique-wm
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromlovvie lovvie

November 09 2019

unique-wm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl